Alternatywą jest podnośnik koszowy

podnośniki koszowe Zabrze podnośniki koszowe ZabrzePrzy wykonywaniu prac związanych z montażem elementów zawieszonych wysoko ważne jest przygotowanie zaplecza technicznego.

Rusztowania są nieporęczne i wymagają duże ilości powierzchni.

Przy przekroczeniu określonej przepisami wysokości rusztowania powinny być mocowane kotwami do ściany.
Alte.