przeglądy nagrzewnic olejowych

Nośnikiem energii który napędza pompę ciepła

przeglądy nagrzewnic olejowych
Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.
Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w gruncie, któr.